INFO: 23200303INFO: 23200303
APMĀCĪBA APMĀCĪBA
SIA "JK-UK"
Juridiskā adrese: Rīgas iela 45, Valmiera
Reģistrācijas Nr.: 44103110945
AS Swedbank konts: LV98HABA0551043359872
Tālrunis: 23200303
A kategorija - motocikls-transportlīdzeklis, kura jauda pārsniedz 15kW,
tricikls-transportlīdzeklis, kura jauda pārsniedz 15kW.
Lai uzsāktu apmācību nepieciešama B kategorijas vadītāja apliecība
Valsts eksāmenu kārtošana no 24 gadu vecuma.

Teorijas kurss
Euro 45.00

Braukšana
Euro 20.00 (45minūtes)

Obligāto braukšanas nodarbību skaits ir 10 akadēmiskās stundas

CSDD izdevumi
Euro 98.20

Teorijas eksāmens
Euro 12.63
Braukšanas eksāmens
Euro 38.52
Tiesību noformēšana
Euro 22.05
Motocikla izmantošana eksāmenā
Euro 25.00
Laiks Dienas Sākums Periods
17:00 - 21:05 d 23. jūlijs 3 moduļi
1 nedēļa
KOMANDAKOMANDA
KONTAKTIKONTAKTI
PIESAKIES!PIESAKIES!
CSN TESTICSN TESTI