APMĀCĪBA APMĀCĪBA
PIESAKIES!PIESAKIES!
INFO: 23200303INFO: 23200303
SIA "JK-UK"
Juridiskā adrese: Rīgas iela 45, Valmiera
Reģistrācijas Nr.: 44103110945
AS Swedbank konts: LV98HABA0551043359872
Tālrunis: 23200303
KONTAKTIKONTAKTI
KOMANDAKOMANDA
CSN TESTICSN TESTI